VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG TẾT 2019 (PHỔ THÔNG)

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG TẾT 2019 (PHỔ THÔNG)

     

Hôm nay, ngày 24/01/2019, Trường Phổ Thông Việt Mỹ đã tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng tết Kỷ Hợi 2019 với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu qua phần trình diễn của các em học sinh khối phổ thông. Môt số hình ảnh ghi nhận được:
Video clip: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJvTNxXS9sDpuH38WNvtc2w01m3L3I9M