TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

     
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Tặng 100 phần quà khi đăng ký trước ngày 25/07/2018
Tuyển sinh các cấp: 
+ Mầm non
+ Tiểu học
+ Trung học cơ sở
+ Trung học phổ thông
 
 
THÔNG BÁO
 
Tuyển sinh Mầm non đến lớp 12
Năm học 2018-2019
 
A. MẦM NON:
 
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ
 
- Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: hằng ngày
- Địa điểm: Trường Mầm Non Việt Mỹ (174 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)
- Điện thoại: (0292) 373 1090
 
B. PHỔ THÔNG:
 
Tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Riêng các lớp đầu cấp như sau:
 
I. TUYỂN SINH LỚP 1
 
1. Tuổi của HS vào lớp 1: Tuổi của HS vào học lớp 1 là 06 tuổi (2012). Trẻ
em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện
hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học
lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi
từ 07 đến 14 tuổi;
 
2. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú trong và ngoài thành phố Cần Thơ.
 
3. Hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (phát miễn phí tại trường);
- Bản sao khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu (có thị thực sao y; nếu không có thị thực sao y thì khi nộp
hồ sơ phải trình bản chính để đối chiếu);
 
II. TUYỂN SINH LỚP 6
 
1. Tuổi của HS vào lớp 6: Tuổi của HS vào lớp 6 là 11 tuổi (2007); HS là
người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở
nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
 
2. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú trong và ngoài thành phố Cần Thơ.
 
3. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển (phát miễn phí tại trường)
- Bản sao khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu (có thị thực sao y; nếu không thị thực sao y thì khi nộp hồ
sơ phải trình bản chính để đối chiếu);
- Bản chính học bạ hoặc kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết
tật) cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có gía trị thay thế; trong đó, có xác nhận của
hiệu trưởng trường tiểu học là học sinh “Hoàn thành chương trình tiểu học”
 
III. TUYỂN SINH LỚP 10
 
1. Tuổi tuyển sinh:
- Tuổi của HS vào lớp 10 là 15 tuổi (2003).
- Đối với những HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học
ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào
tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước;
- HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn có thể cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định;
- HS không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học;
 
2. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển sinh có dán ảnh (phát miễn phí tại trường);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu (có thị thực sao y; nếu không thị thực sao y thì khi nộp hồ
sơ phải trình bản chính để đối chiếu);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) bản chính hoặc giấy chứng nhận
tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển;
- Bản chính học bạ cấp THCS;
 
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ
- Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: từ ngày 15/6/2018
- Địa điểm: Trường Phổ thông Việt Mỹ (Khu đô thị Thiên Lộc, quận Cái
Răng, thành phố Cần Thơ)
 
V. TƯ VẤN TUYỂN SINH:
Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận Tư vấn với những người phụ trách:
- Bà Phạm Hoàng Thúy Oanh - Điện thoại 01689725785
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Điện thoại 0903935613
- Ông Trần Văn Thiếu - Điện thoại 0945203304
- Ông Lưu Trọng Huỳnh - Điện thoại 0984120703