Tuyên dương

Tuyên dương

     

Năm học 2015-2016
 TUYÊN DƯƠNG ĐẦU TUẦN 11/04/2016
TUYÊN DƯƠNG ĐẦU TUẦN 04/04/2016
TUYÊN DƯƠNG ĐẦU TUẦN 28/03/2016

TUYÊN DƯƠNG ĐẦU TUẦN 21/03/2016
TUYÊN DƯƠNG ĐẦU TUẦN 07/03/2016

  Video clip văn nghệ tuần 23/11/2015