TRUNG THU 2018

TRUNG THU 2018

     

Hôm nay 24/9/2018 tại Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ tổ chức Trung Thu 2018 đặc biệt cho các em học sinh thân yêu qua các hoạt động: Làm lòng đèn, Mâm trái cây, giao lưu văn nghệ.
Xem video clip tại đây 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: