Tờ Giấy Trắng

Tờ Giấy Trắng

     
Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ và hỏi:
- Các em có thấy đây là gì không?

Tức thì cả hội trường vang lên:

- Đó là một dấu chấm.
Ngài hiệu trưởng hỏi lại:

- Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư?

Và Thầy kết luận:

- Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó.

Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:

Trong cuộc sống sẽ xảy ra thật nhiều điều ngoài ý muốn của mình. Không có gì là tuyệt đối cả, cho nên trong giao tiếp trong quan hệ với mọi người chúng ta nên nhìn mặt tốt của người nhiều hơn, đừng soi bói chỉ nhìn mặt xấu của người rồi phê phán, không ai hoàn thiện cả, nếu tốt hết thì đã là bậc thánh rồi. Con người chúng ta còn sống trong cỏi ta bà đầy những thất tình lục dục, vì thế chúng ta cần nương tựa với nhau cùng động viên để tu học. Chúng ta cùng sinh hoạt trong một tổ chức GĐPT có cùng chung một thầy tổ, chung màu áo, chung lý tưởng nên xóa đi những bất đồng dị biệt (nếu có) để nhìn vào mặt tốt của nhau thế mới có thể trọn vẹn đi trên con đường không phải bằng gấm hoa bằng phẳng mà trên con đường phải đối diện nhiều nghịch cảnh của cuộc sống trong cỏi ta bà nầy.

BIÊN TẬP

Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long

Nguyên chánh thư ký BHD PB GĐPT TP Hồ Chí Minh