Thực Đơn cấp 1,2,3 - Bán Trú-Nội Trú Hè 3/7 - 7/7/2017

Thực Đơn cấp 1,2,3 - Bán Trú-Nội Trú Hè 3/7 - 7/7/2017