THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 7/2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/07 ĐÉN 22/07)

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 7/2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/07 ĐÉN 22/07)

     
FGH