TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT MỸ THAM QUAN SNOWS TOWN

TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT MỸ THAM QUAN SNOWS TOWN

     

Thứ Sáu, ngày 30/11/2018 Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ đã tổ chức cho các em học sinh tham quan Snows Town (TP. Hồ Chí Minh). Một số hình ảnh ghi nhận được:
Xem video clip: https://youtu.be/xBnr8Ss3v7E
Xem hình ảnh tại đây facebook.com/truongvietmycantho