SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

     

Ngày 21/01/2019, Trường Phổ Thông Việt Mỹ đã tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 để tổng kết và khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong học tập. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: