LỊCH NGHĨ TẾT ÂM LỊCH 2018

LỊCH NGHĨ TẾT ÂM LỊCH 2018

     
Phòng Hành chánh nhân sự kính gửi Anh/Chị các phòng ban thông báo nghỉ Tết Âm Lịch năm 2018.
Anh/Chị phòng ban nhận được thông báo triển khai cho các CBNV-GV và toàn thể phụ huynh học sinh thông tin nghỉ Tết Âm Lịch theo thông báo.