HỘI THI BÉ ĐỌC THƠ KỂ CHUYỆN NĂM HỌC 2021 – 2022

HỘI THI BÉ ĐỌC THƠ KỂ CHUYỆN NĂM HỌC 2021 – 2022

     
HỘI THI BÉ ĐỌC THƠ KỂ CHUYỆN NĂM HỌC 2021 – 2022
 
+ Nhà trường tổ chức hội thi cho trẻ nhằm khuyến khích trẻ hứng thú tham gia với hoạt động phát ngôn ngữ, phát huy khả năng sáng tạo, mạnh dạn tự tin của trẻ. Cũng như khả năng diễn đạt trước đám đông
+ Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp của trẻ cũng như những kỹ năng tiền đọc, tiền viết ban đầu của trẻ.
+ Nâng cao kỹ năng diễn đạt tốt tiếng Việt một cách trong sáng, nhẹ nhàng và phù hợp lứa tuổi qua việc diễn đạt giọng nói của từng nhân vật trong câu chuyện.
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO VỀ BUỔI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BÉ
 
 
 
 
 
  
 
    
 
  
 
        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
VIDEO 1