HOẠT ĐỘNG 20.11.2018 (2)

HOẠT ĐỘNG 20.11.2018 (2)

     

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2018
Nằm trong chương trình chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11. Sáng và chiều nay 16/11/2018 tổ chức thi ĐÁ BÓNG, CỜ VUA, BÓNG CHUYỀN, CẦU LÔNG. Một số hình ảnh ghi nhận được: