HOẠT ĐỘNG 20.11.2018 (1)

HOẠT ĐỘNG 20.11.2018 (1)

     

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2018
Nằm trong chương trình chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11. Sáng 15/11/2018 tổ chức thi làm thiệp chúc mừng Thầy/Cô, thi văn nghệ các khối lớp,...