KẾT QUẢ ″VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP″ NH 2018-2019

KẾT QUẢ ″VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP″ NH 2018-2019

     
Quyết định công nhận kết quả Hội giao lưu "VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP" cấp Tiểu học, quận Cái Răng năm học 2018-2019.
 

 Học sinh: ÂU NGỌC CÁT TƯỜNG_Lớp 5
 
Học sinh: PHẠM LÊ NGUYÊN ANH_Lớp 3 
 
 Học sinh: NGUYỄN CAO NHƯ QUỲNH_Lớp 4
 
Học sinh: NGUYỄN UÔNG NGỌC LAM_Lớp 2A
 
Giáo viên: TRẦN THỊ VẸN_Lớp 2
 
 

 Học sinh: ÂU NGỌC CÁT TƯỜNG_Lớp 5
 
Học sinh: PHẠM LÊ NGUYÊN ANH_Lớp 3 
 
 Học sinh: NGUYỄN CAO NHƯ QUỲNH_Lớp 4
 
Học sinh: NGUYỄN UÔNG NGỌC LAM_Lớp 2A
 
Giáo viên: TRẦN THỊ VẸN_Lớp 2