ĐẠI HỘI PHHS LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2019-2020

ĐẠI HỘI PHHS LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2019-2020

     

CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH HỌC SINH DỰ ĐẠI HỘI PHHS LẦN THỨ NHẤT, NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian: 7g30, ngày 14 tháng 09 năm 2019 Địa điểm: KDC Thiên Lộc, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ.