15/07/2022 CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐỀN HÙNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG VIỆT MỸ

15/07/2022 CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐỀN HÙNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG VIỆT MỸ

     
Với mục đích giúp học sinh khắc sâu thêm kiến thức về lịch sử hình thành, dựng nước và giữ nước của các vua Hùng; thông tin về quá trình xây dựng Đền Hùng tại TP. Cần Thơ, vừa qua Trường PT Việt Mỹ đã tổ chức chuyến trải nghiệm về nguồn cho các em học sinh của trường đến viếng thăm Đền Hùng - Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ.