TIỂU HỌC XEM PHIM TẠI CGV SENCE CITY CẦN THƠ

TIỂU HỌC XEM PHIM TẠI CGV SENCE CITY CẦN THƠ

     
KHỐI TIỂU HỌC XEM PHIM TẠI CGV SENCE CITY CẦN THƠ
Hôm nay, ngày 4/4/2019 Trường Phổ Thông Việt Mỹ tổ chức cho các em học sinh Khối Tiểu Học tham quan và xem phim tại CGV Sence City_Co.opmart Cần Thơ. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: